Select Page

A-Kraft ditt bemanningsföretag där pris möter kvalitet

A-Kraft ditt bemanningsföretag där pris möter kvalitet

Bemanning Plus

Bemanning

För en mer ofta eller regelbunden inhyrning av personal är avtalet Bemanning Plus ett alternativ för din verksamhet.
I avtalet Bemanning Plus ingår:

 • Du som företag betalar bara för faktiskt arbetande timmar
 • 10% lägre kostnad per arbetstimme
 • Du garanteras personal med kort varsel
 • Utköp av anställningsavtal till ett fast pris
 • Egen kontaktperson 
 • Support
Vid en mer sällan inhyrning av personal är avtalet Bemanning ett alternativ för din verksamhet.
I avtalet Bemanning ingår:
 • Du som företag betalar bara för faktiskt arbetande timmar
 • Support
 • Egen kontaktperson

Bemanning

Vid en mer sällan inhyrning av personal är avtalet Bemanning ett alternativ för din verksamhet.
I avtalet Bemanning ingår:
 • Du som företag betalar bara för faktiskt arbetande timmar

 • Support

Bemanning Plus

För en mer ofta eller regelbunden inhyrning av personal är avtalet Bemanning Plus ett alternativ för din verksamhet.
I avtalet Bemanning Plus ingår:

 • Du som företag betalar bara för faktiskt arbetande timmar
 • 10% lägre kostnad per arbetstimme
 • Du garanteras personal med kort varsel
 • Utköp av anställningsavtal till ett fast pris
 • Egen kontaktperson 
 • Support

Bemanningsföretaget med ett fokus

Vi är ett personligt bemanningsföretag med ett fokus, att bli bäst på att förse företag
och verksamheter med kompetens som tillfälligt eller permanent tillgodoser deras
behov inom transport, lager och logistik.

Vi är personliga

Hos oss har du som kund alltid samma kontaktperson vilket gör att vi har korta och
snabba kontaktvägar.

Vi vill lära känna ert företag

Vi satsar alltid på att förstå hur just ditt unika företag fungerar, detta för att på ett
enkelt och effektivt sätt undvika risken för onödiga missförstånd. För oss på A-Kraft
är det viktigt att vi förstår våra kunders behov. Vi vill gärna lära känna dig som
uppdragsgivare, hur din arbetssituation ser ut och vilken kompetens du efterfrågar,
för att på så sätt hitta medarbetare som passar just ert företag.

Bemanningsföretaget med ett fokus

Vi är ett personligt bemanningsföretag med ett fokus, att bli bäst på att förse företag
och verksamheter med kompetens som tillfälligt eller permanent tillgodoser deras
behov inom transport, lager och logistik.

Vi är personliga

Hos oss har du som kund alltid samma kontaktperson vilket gör att vi har korta och
snabba kontaktvägar.

Vi vill lära känna ert företag

Vi satsar alltid på att förstå hur just ditt unika företag fungerar, detta för att på ett
enkelt och effektivt sätt undvika risken för onödiga missförstånd. För oss på A-Kraft
är det viktigt att vi förstår våra kunders behov. Vi vill gärna lära känna dig som
uppdragsgivare, hur din arbetssituation ser ut och vilken kompetens du efterfrågar,
för att på så sätt hitta medarbetare som passar just ert företag.

072 -310 35 86

Org Nr. 556749-9933

info@akraft.se

08:00 – 18:00